Кабиш О. О. Українська мова в судово-процесуальній сфері (друге вид.) 39886


Weight: 4.000 kg

Українська мова в судово-процесуальній сфері
навч.-практ. посіб. 
Друге вид., перероб. і допов.
Кабиш О. О.

Ціна - 160 грн

Придбати


Переглянути зміст

Кабиш О. О. Українська мова в судово-процесуальній сфері : навч.-практ. посіб. Друге вид., перероб. і допов. Київ : Алерта, 2020. 152 с.

У посібнику системно охоплено всі аспекти мовлення – ​від фонетико-орфоепічних норм сучасної української літературної мови до особливостей слововживання. Викладено основні вимоги до оформлення документів. Теоретичний матеріал подано в таблицях і схемах, що дає змогу читачам зосередити увагу на відомостях про складні випадки вживання мовних засобів у судово-процесуальній сфері та на особливостях оформлення ділових паперів.

text-align: justify;">Для суддів, кандидатів на посаду судді, працівників апаратів судів та всіх, хто цікавиться культурою українського ділового мовлення.

Hosting Ukraine